บริษัท ซันเรย์โฆษณา จำกัด
ผลิตป้ายโฆษณา
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัสตามผลประกอบการ - ประกันสังคม - วันหยุดตามกรมแรงงาน - เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซันเรย์โฆษณา จำกัด
93/15 ซ.เพชรเกษม7ถ.เพชรเกษม
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ใช้งานแผนที่