ธุรกิจด้านรีไซเคิลอย่างครบวงจร จัดเก็บขยะมูลฝอย ดูแลพื้นที่สีเขียว รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย และงานติดตามหนี้สิน
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, พิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี, ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด
888 11120
เว็บไซต์: www.prabkaya.net