บริษัท เน็ตเวิร์ค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่าย, ติดตั้ง, ออกแบบ ระบบเน็ตเวิร์ค-อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย,เครือข่ายไร้สาย,โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับองค์กร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา โรงเรียน,โรงพยายาบาลต่างๆ
สวัสดิการ
สิทธิตามประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ตเวิร์ค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
160/230 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 14
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.ni.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS ช่องนนทรี / ทางออกที่ 4 /เดินตรงข้ามไฟแดง เข้าตึก ITF (ตึกหลัง)
ใช้งานแผนที่