Intelligent steps Co., Ltd.
ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้านำเข้า ประเภท Aluminum foil เช่น ฝาฟอยล์ปิดขวด, ถุงฟอยล์,เทปฟอยล์ และอื่นๆ
สวัสดิการ
1 เงินเดือน 2. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Intelligent steps Co., Ltd.
58/84 อาคารวันดีสยาม ชั้น3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่