บริษัท ทรีวิว จำกัด
ผู้ประกอบธุรกิจการผลิตโทรทัศน์สี LCD, LED เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้กำลังขยายอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมั่นคง เพื่อลองรับความต้องการของตลาด มีความต้องการรับบุคลากรเพื่อร่วมเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน 400-600-800 - อาหารกลางวัน ฟรี - ค่าอาหาร OT. - เบี้ยเลี้ยง / ค่าเที่ยวขนส่ง - ค่าทักษะ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าตำแหน่ง - เปิดสมุดบัญชี (ฟรี)+มีประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทรีวิว จำกัด
106/29 ม.8 (หนองมะนาว)
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: www.treeviewthai.com
ใช้งานแผนที่