บริษัท ชุมแพ ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ได้เซ็นต์สัญญาการแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ Honda ในเขตพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ ชุมแพ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 12 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 19 ปี และปัจจุบันกำลังจัดตั้งบริษัทในเครือ บริษัท ชุมแพฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งปัจจุบันเปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่9 ถนนมลิวรรณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
สวัสดิการ
1. เงินประกันสังคม 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. สวัสดิการอื่นๆ 4. ชุดฟอร์ม 5. โบนัส 6. เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชุมแพ ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
46 หมู่ที่ 9 ถนนมลิวรรณ
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เว็บไซต์: https://www.facebook.com/Chumphaehonda
วิธีการเดินทาง
เยื่องๆ กับ อ.กุ้งเผา ชุมแพ
ใช้งานแผนที่