เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร และมีเครือข่ายทั่วโลก ให้บริการทั้งการขนส่งทางเรือเดินทะเล ทางอากาศยาน และ พิธีการศุลการ
สวัสดิการ
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม และ อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีแอนด์แอร์โร่ โลจิสติกส์ จำกัด
719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนพระราม 9 10310
เว็บไซต์: www.seaaero.co.th