สถาบันพัฒนาความรู้ The Enter
สถาบันพัฒนาความรู้ The Enter “เรียนง่าย ได้คะแนนท็อป” แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการรูปแบบใหม่ในจังหวัดกระบี่ เปิดสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
สวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สถาบันพัฒนาความรู้ The Enter
39 ถ.นาทราย 81000
เว็บไซต์: www.the-enter.webs.com
ใช้งานแผนที่