บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทเพนต้า ทิก ฯ เป็นบริษัทนำเข้า เหล็กแผ่น , เหล็กแผ่นม้วน มาจำหน่ายในประเทศ (Coil Center) และบริการรับจ้างตัด และแปรรูปโลหะแผ่น ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
Policy
QUALITY FIRST
ACCURATE DELIVERY
CONTINUOUS IMPROVEMENT
CUSTOMER SATISFACTION
"We committee to produce the quality products
On time delivery base on highest safety
By the competence personal and continually improve the
effectiveness of the quality management system"
Vision
Further Technologies as a "Metal Processing Company".
The vision of Penta Thick as a "metal processing company" is to achieve even higher precision in processing, and to establish even better processing technologies for materials that are difcult to handle. We also hope to be able to consistently meet the diverse needs of our customers, not only
with rerolling, but also in related areas. To achieve this, we currently aim to "evolve" our current technologies. ln terms of "evolving", We need to further strengthen our core technology of "rening", but we are also establishing rerolling technologies capable of supporting the production of even thinner steel sheeting, the processing of special purpose steel products, and the manufacture of clad materials.
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - ค่าอาหาร O.T
  • - ค่ากะ
  • - เบี้ยขยัน
  • -ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
86/1 หมู่ 3
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
ใช้งานแผนที่