บริษัท พีบี-พลัส จำกัด
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2547
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดหาแรงงาน(Outsource)
ส่งให้กับบริษัทและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
ปัจจุบันจัดส่งพนักงานให้กับ บ.ทีโอที และ บ.การบินไทย
สวัสดิการ
  • สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีบี-พลัส จำกัด
320 ถ.มณีนพรัตน์ 50200
ใช้งานแผนที่