บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ผลิตเครื่องสำอาง
สวัสดิการ
- มีโบนัส - ชุดฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ทุนการศึกษาบุตร - ค่ารักษาพยาบาล - รถรับส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
31 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.greensville.co.th