บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ผลิตเครื่องสำอาง
สวัสดิการ
  • - มีโบนัส
  • - ชุดฟอร์ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ทุนการศึกษาบุตร
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - รถรับส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
31 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.greensville.co.th