ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยรวมเกษตร
ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์
สวัสดิการ
 • มีที่พัก
 • มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน
 • มีประกันสังคม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยรวมเกษตร
  2249-50 ม.1
  ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130