ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยรวมเกษตร
ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์
สวัสดิการ
  • มีที่พัก
  • มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน
  • มีประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยรวมเกษตร
2249-50 ม.1
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130