บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด เป็นหนึ่งในด้านการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค เช่น ด้านการเกษตร ด้านความงาม ด้านอาหารเสริม บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี บริษัทฯได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพื่อการเติบโตขององค์กรเราจึงต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพ เข้ามาร่วมงานกับเรา เพื่อร่วมก้าวสู่ความเป็นหนึ่งไปด้วยกัน และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC )
Benefits
 • - เงินเดือนประจำ
 • - โบนัส
 • - เบี้ยขยัน
 • - O.T
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • - เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง
 • - สวัสดิการของเยี่ยมไข้
 • - สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • - สวัสดิการเงินออม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
35/30 อาคารโนเบิลเฮ้าส์ พญาไท ชั้นจี ถนนพญาไท (บริษัทฯ อยู่ตรงข้ามสำนักงานเขตราชเทวี (ป้ายรถไฟฟ้า BTS พญาไท หรืออนุสาวรีย์ชัย)
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Directions
 • สถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารโนเบิ้ลเฮ้าส์ พญาไท ชั้น จี อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตราชเทวี / ป้ายรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัย (ฝั่งเดียวกับเซนต์จูรี่ เดินขึ้นมาอาคารถึงก่อนไฟแดงแยกพญาไท ติดกับอาคารวรรณสรณ์ หรือป้ายรถไฟฟ้า BTS พญาไท เดินย้อนมาด้านหลัง อาคารจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานเขตราชเทวี
See Map