บริษัท ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก สินค้าเครื่องเขียนชั้นนำ ดำเนินธุรกิจในประเทศเกาหลีมานานกว่า 50 ปี ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Monami (Thailand) Co., Ltd.
เลขที่ 487/1ชั้น 7 อาคารศรีอยุธยา ถ.ศรีอยุธยา 10400
เว็บไซต์: www.monami.com
ใช้งานแผนที่