บริษัท พิณนาเคิล คอนสตรัคชัน จำกัด
เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างงานสะพาน,งานอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ จดทะเบียนผู้รับเหมากับส่วนราชการ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิณนาเคิล คอนสตรัคชัน จำกัด
2211 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว 10240