สถานีบริการน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อฯ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - เงินสมทบประกันสังคม - การอบรมสัมมนา - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดประจำปี - ลาพักร้อน
ติดต่อ
บริษัท ดุสิต เอนเนอร์ยี พาร์ค จำกัด
330 หมู่ที่ 2
ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง,รถยนต์ส่วนตัว