กลุ่ม ดุสิต ออโต้ฯ ดีลเลอร์อย่าางเป็นทางการ ของ แบรนด์ ฟอร์ด และ มาสด้า - มาสด้ากระบี่ - มาสด้าตรัง - ฟอร์ดตรัง - ฟอร์ดกระบี่ - ฟอร์ดอ่าวลึก (กระบี่) - MG ดุสิตกระบี่
สวัสดิการ
- เงินเดือน - เงินสมทบประกันสังคม - การอบรมสัมมนา - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดประจำปี - ลาพักร้อน
ติดต่อ
บริษัท เอ็มจี ดุสิต มอเตอร์ จำกัด
มาสด้ากระบี่ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีอยู่ที่แยกปลาลัง
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง,รถยนต์ส่วนตัว