JobThai
บริษัท คอร์เดีย จำกัด
ออกแบบ สถาปัตยกรรม จัดภูมิทัศน์
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสประจำปี(ปีที่บริษัทมีกำไร) -ชุดยูนิฟอร์ม -ที่พัก -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -งานสังสรรค์ปีใหม่ -ท่องเที่ยวประจำปี -ปรับประจำปี -(สวัสดิการบางตัวมีเฉพาะบางตำแหน่ง)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท คอร์เดีย จำกัด
82/23 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา 10510