บริษัท มายด์คลิก ดิจิตอลมีเดีย จำกัด
รับปรึกษากลยุทธ์ด้าน online ในการทำธุรกิจ (Online Strategist) ทั้งออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนา Cloud Computing Sotfware พัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบ iRM3.0 (Integrated Relationship Management) ให้ลูกค้า รวมทั้งมีเว็บไซต์ที่บรษัทเป็นเจ้าของเองด้วย เช่น www.franchise108.com และเว็บ online magazine www.dmaonline.in.th
สวัสดิการ
 • ตามมาตรฐานบริษัททั่วไป ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และถ้าผลงานดีจะได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ๆ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท มายด์คลิก ดิจิตอลมีเดีย จำกัด
  134/468 Plus City Park ถ.นนทบุรี 11000
  เว็บไซต์: www.keep-intouch.biz
  ใช้งานแผนที่