บริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด
Biolasco Co., Ltd. We are supply Limulus Amebocyte Lysate (LAL) for Endotoxin and glucan Detection, LAL reagent are primarity used to test for Endotoxin in injectable pharmaceuticals, Biological products, and Medical devices
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด
152/58 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการเดินทาง
หมู่บ้านพลัส ซิตี้พาร์ค ศรีนครินทร์ ระหว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 12 และ 14
ใช้งานแผนที่