บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้าTerminal21)
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า Terminal 21 ภายใต้แนวคิด Market Street แห่งแรกของไทย บนถนนสุขุมวิท ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
สวัสดิการ
• ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ตรวจสุขภาพประจำปี • เงินช่วยงานมงคลสมรส • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของ พนักงาน และครอบครัว • ท่องเที่ยวประจำปี • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้าTerminal21)
2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.terminal21.co.th
ใช้งานแผนที่