บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น - โบนัสสูงตามผลงาน - ปรับเงินเดือนทุกปี - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
69/27 ชั้น 2-3 ถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.iss-company.co.th
ใช้งานแผนที่