บริษัท ดิ เอีย รีสอร์ท จำกัด
ดำเนินธุรกิจรีสอร์ท เเละสปา เป็นรีสอร์ท ที่กำลังจะเปิดใหม่ที่ ปาย เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในปาย ต้องการรับสมัครพนังานจำนวนมาก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดิ เอีย รีสอร์ท จำกัด
254 หมู่ 1 บ้านเเม่เย็น 58130
เว็บไซต์: www.theoiaresort.com