JobThai
บริษัท ซีเอ็มพี พระนคร กรุ๊ป จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ โดยมีสวัสดิการและโบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซีเอ็มพี พระนคร กรุ๊ป จำกัด
295,297 ชั้น 3-4 ถนนพระราม 2 10150