บริษัท โปรเกรซซี่ โปรดักชั่น จำกัด
Progressi Production เป็นบริษัทรับดูแล Brand Identity ในส่วนงานโฆษณา ภาพนิ่ง AD. ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อ การทำ Effect ต่างๆ อาทิ Company Profile , Cooperate VDO, Print AD. , Pilot TV Program , Web Application, งาน PR สินค้าต่างๆ, Event, ออกแบบบูธ รวมไปถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อรูปแบบคลิปวีดีโอ
สวัสดิการ
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรเกรซซี่ โปรดักชั่น จำกัด
346/196 ซอยเสือใหญ่อุทิศ 10900
เว็บไซต์: www.progressi-production.com
ใช้งานแผนที่