T.A.E. MART GROUP CO., LTD
T.A.E. MART GROUP CO,.Ltd เป็นบริษัท จัดทำโครงการเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา จัดอาจารย์พิเศษและอัตราจ้าง ให้กับสถานศึกษา ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จัดทำห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Robot Camp, การเขียนโปรแกรมคอมฯลฯ จัดทำโครงการแข่งขัน ได้แก่ โครงการ สอวน. , สสวท. และ พสวท. ฯลฯ จัดสื่อการเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียน ตามความต้องการ อาทิเช่น DVD หนังสือแบบเรียน รวมถึงการจัดวางระบบสารสนเทศ ภายในโรงเรียน (IT) ที่ปรึกษาด้านการวางแผนพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับ โรงเรียน จัดทำห้องเรียน วิทยาศาสตร์ ให้กับ โรงเรียน และอบจ. ที่สนใจ ทั่วประเทศ โดยทีมนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ จัดทำห้องเรียนภาษา สอน โดย Native Speaker ได้แก่ อังกฤษ, ภาษาจีน, ญี่ปุ่น, สเปน เป็นต้น จัดทำห้องเรียน IP EP mEP โดย Native Speaker โครงการค่ายวิชาการ ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ E-Camp, จัดทัศนะศึกษาเชิงวิชาการ หรือเชิงสันทนาการ เรียนภาษาที่ต่างประเทศ จัดทำห้องเรียนแข่งขัน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท จัดทำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุน ให้นักเรียนมีความสามารถ ทางด้าน ภาษาพร้อมด้านวิชาการอย่างครบถ้วน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
T.A.E. MART GROUP CO., LTD
1291 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 3 โซน A 10400
เว็บไซต์: www.teamartgroup.com