บริษัทสถาปนิก แนวใหม่ ที่เน้นการวิจัย และการศึกษาให้ความรู้กับลูกค้า ชุมชนเพื่อการออกแบบ และก่อสร้างเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อย่างบูรณาการ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - วันลาหยุด
  • - การไปดูงาน ฝึกอบรมทั้งในและนอกประเทศ
  • - โบนัสตามภาระงาน
ติดต่อ
บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด
1999/3 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.aatgroup-th.com
ใช้งานแผนที่