บริษัทสถาปนิก แนวใหม่ ที่เน้นการวิจัย และการศึกษาให้ความรู้กับลูกค้า ชุมชนเพื่อการออกแบบ และก่อสร้างเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อย่างบูรณาการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - วันลาหยุด - การไปดูงาน ฝึกอบรมทั้งในและนอกประเทศ - โบนัสตามภาระงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด
1999/3 หมู่บ้านดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: https://aatgroup-th.com
ใช้งานแผนที่