บริษัท โทเทิ่ล โซลูชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลระบบวิศวกรรรมไฟฟ้าภายในอาคารสูงและระบบปรับอากาศภายในอาคาร
>
สวัสดิการ
 • รายได้และสวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ลาพักผ่อนประจำปี 6 วัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าเข้ากะ
 • บ้านพักสวัสดิการ
 • โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • เงินพิเศษ
 • และอื่นฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โทเทิ่ล โซลูชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
29/1 ม.9 ถ.กาญจนาภิเษก
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.tsmanagement.co.th
ใช้งานแผนที่