บริษัท โทเทิ่ล โซลูชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลระบบวิศวกรรรมไฟฟ้าภายในอาคารสูงและระบบปรับอากาศภายในอาคาร >
สวัสดิการ
รายได้และสวัสดิการ ประกันสังคม ลาพักผ่อนประจำปี 6 วัน ปรับเงินเดือนประจำปี ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ บ้านพักสวัสดิการ โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ เงินพิเศษ และอื่นฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โทเทิ่ล โซลูชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
29/1 ม.9 ถ.กาญจนาภิเษก
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.tsmanagement.co.th
ใช้งานแผนที่