บริษัทลองวินไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากบริษัท Lubrication System Company ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานภูมิภาคของเราสามารถให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งทางด้านการให้คำปรึกษา การตรวจสอบอุปกรณ์ตามโรงงานของลูกค้า การออกแบบวิศวกรรม การประเมินราคา การคำณวนจุดคุ้มทุน รวมไปถึงการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบ เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งระบบหล่อลื่น Oil Mist Lubrication Systems & Oil Purify ให้กับอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีชั้นนำในเอเชีย
สวัสดิการ
โบนัส พักร้อน ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่าทำฟัน กองทุนเกษียนอายุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Long Win Thai Co., Ltd
เลขที่ 2 ถ. บ้านพลง 21150
เว็บไซต์: www.longwinthai.com