บริษัท สมาร์ท-คิว จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 เพื่อการผลิต/จำหน่าย/วิจัย-พัฒนา ระบบคิวอัตโนมัิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ
1. ส่วนแบ่งยอดขายรายเดือน 2. โบนัสประจำปี 3. เครื่องแบบพนักงาน 4. ค่าล่วงเวลา 5. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ท-คิว จำกัด
24/10 ม. 3
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.smart-q.com
ใช้งานแผนที่