บริษัท ดี-แอสเซ็ทเมเนจเมนท์ จำกัด
บริการแยกสี ออกฟิล์ม ทำเพลท CTP , Digital Print on demand และรับออกแบบ จัดทำอาร์ต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี-แอสเซ็ทเมเนจเมนท์ จำกัด
7/80-81 ถนนดรุณสำราญ 40000
เว็บไซต์: www.dd_groups.com