JobThai
บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทผลิตชื้นส่วน Hard Disk Drive
ติดต่อ
บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
158-160 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ
ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: http://www.mmi.com.sg