บริษัท ฮาร์โมะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสาขาในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นบริษัทนำเข้าโรบอท (เครื่องจักรแขนกล), อะไหล่ภายใต้แบรนด์ Harmo และให้บริการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกต่าง ๆ
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, ค่าเดินทางในกรณีเดินทางออกต่างจังหวัด และประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Harmo (Thailand) Ltd.
410/71-72 ซอยรัชดาภิเษก 24 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.harmo-net.co.jp
ใช้งานแผนที่