บริษัท เพอร์เฟค โลจิสติกส์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นบริษัทขนส่งของไทย ที่ประกอบธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ระดับมาตรฐานสากล โดยมีการจัดการด้านความปลอดภัยสูงสุดและมีความรับผิดชอบเป็นธรรม ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะสม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สวัสดิการ
 • 1.ชุดฟอร์มพนักงาน 5 ชุดต่อปี
 • 2.เบี้ยขยัน
 • 3.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 3.โบนัสประจำปี
 • 4.เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 • เเละอื่นๆ
 • 5.เงินช่วยสมรส
 • 6.เงินช่วยอุปสมบท
 • 7.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานประสบภัย
 • 8.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • 9.เงินช่วยพนักงานเสียชีวิต
 • 10.ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพอร์เฟค โลจิสติกส์ จำกัด
291/6 หมู่ที่ 5
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วิธีการเดินทาง
 • บริษัท เพอร์เฟคอยู่ใกล้กับวัดหนองขาม ตรงข้าม บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (หนองขาม)
ใช้งานแผนที่