บริษัท เพอร์เฟค โลจิสติกส์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นบริษัทขนส่งของไทย ที่ประกอบธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ระดับมาตรฐานสากล โดยมีการจัดการด้านความปลอดภัยสูงสุดและมีความรับผิดชอบเป็นธรรม ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะสม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.ตรวจสุขภาพประจำปี 3.โบนัสประจำปี 4.ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพอร์เฟค โลจิสติกส์ จำกัด
33 หมู่ที่ 3
ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20110
วิธีการเดินทาง
สถานที่ทำงานพนัสนิคม