JobThai
ก่อตั้งเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540 บริษัทมีวิสัยทัศในการทำธุรกิจที่จะ " สร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับคู่ค้า " คู่ค้านี้รวมถึงพนักงานของบริษัททุกๆคน บริษัทวางเป้าหมายในการขายกับโรงงานอุตสาหกรรมตลาดบนที่ให้ความสำคัญ กับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและมีศักยภาพที่จะเติบโต และ คุณ คือ ส่วนหนึ่งของบริษัทที่จะร่วมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมกล่องสยามบรรลุเป้าหมายและก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
สวัสดิการ
- ค่ากะ - ข้าวฟรี - ค่าน้ำมันรถ - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าตามสภาพงาน (เฉพาะตำแหน่ง)
- เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินสมทบกองทุน - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน - การตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด
8/4 หมู่3 ถ.สายเอเซีย
ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เว็บไซต์: https://www.siamcarton.com