ก่อตั้งเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540 บริษัทมีวิสัยทัศในการทำธุรกิจที่จะ " สร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับคู่ค้า " คู่ค้านี้รวมถึงพนักงานของบริษัททุกๆคน บริษัทวางเป้าหมายในการขายกับโรงงานอุตสาหกรรมตลาดบนที่ให้ความสำคัญ กับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและมีศักยภาพที่จะเติบโต และ
คุณ คือ ส่วนหนึ่งของบริษัทที่จะร่วมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมกล่องสยามบรรลุเป้าหมายและก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
สวัสดิการ
 • - ค่ากะ
 • - ข้าวฟรี
 • - ค่าน้ำมันรถ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าตามสภาพงาน (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - เบี้ยขยัน
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - เงินสมทบกองทุน
 • - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด
8/4 หมู่3 ถ.สายเอเซีย
ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เว็บไซต์: www.siamcarton.com