JobThai
บริการจัดหาบุคลากรให้บริษัทฯ ต่าง ๆ (Recruiting service) บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การเงิน สินเชื่อ ประสบการณ์กับบริษัทข้ามชาติยาวนาน นำประสบการณ์มาให้บริการที่ จังหวัด ขอนแก่น และ กรุงเทพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส จำกัด
333/61 ถ.ประชาสโมสร หน้าหมู่บ้าน พีเอส โฮม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: www.acplus.co.th