ประกอบกิจการโรงแรมและ Resort ที่พัก มีห้องอาหารสำหรับจัดเลี้ยง ห้องสัมมนาและกิจกรรมภายในรีสอร์ท
สวัสดิการ
ที่พัก อาหาร ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บ้านนา รีสอร์ท จำกัด
138-139 ถนนบ้านนา-กะอาง 26110
เว็บไซต์: www.bannaresort.com