บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จำกัด
ค้าขายสินค้ากลุ่ม เคมีเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ทางการเกษตรยี่ห้อชั้นนำทุกชนิด
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายกำหนด
  • มีโบนัส คอมมิชชั่น
  • พักผ่อนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
  • งานเลี้ยงเทศกาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จำกัด
959 ถนนช้างเผือก 30000
เว็บไซต์: www.kikagrotrade.com
ใช้งานแผนที่