บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จำกัด
ค้าขายสินค้ากลุ่ม เคมีเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ทางการเกษตรยี่ห้อชั้นนำทุกชนิด
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายกำหนด
 • มีโบนัส คอมมิชชั่น
 • พักผ่อนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงเทศกาล
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จำกัด
  959 ถนนช้างเผือก 30000
  เว็บไซต์: www.kikagrotrade.com
  ใช้งานแผนที่