บริษัท ไทยแอดวานซ์ ฟอร์ม อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ผลิตงานแบบฟอร์มบริษัท อาทิ เช่น ใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงงานพิมพ์ 4 สี เช่น แผ่นพับ งานหนังสือ ต่างๆ ทางบริษัทมีสวัสดิการต่างๆให้พร้อม เบี้ยขยัน และค่าน้ำมัน
สวัสดิการ
- ค่าน้ำมัน - เบี้ยขยัน - และ คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยแอดวานซ์ ฟอร์ม อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด
14/229 ม.6 10150