บริษัทเปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว บริษัทรับจัดทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ เว็ปไซด์ www.thanyaniti.com
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - ท่องเที่ยงประจำปี - วันหยุดตามประเพณี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธัญญนิติ จำกัด
361/11 ซอยเจริญกรุง 107 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.thanyaniti.com
ใช้งานแผนที่