มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เป็นสวนสาธารณะในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
ประกันสัมคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถนนกำแพงเพชร
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
BTS จตุจักร