ที่ปรึกษาและสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - และเงินช่วยเหลือต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
QTEC Technology Co., Ltd
457 ถนนบอนด์สตรีท 11120
เว็บไซต์: www.qtecthai.com
ใช้งานแผนที่