ที่ปรึกษาและสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - และเงินช่วยเหลือต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
QTEC Technology Co., Ltd
457 ถนนบอนด์สตรีท 11120
เว็บไซต์: www.qtecthai.com
ใช้งานแผนที่