บริษัท เอ็ม ดี อาร์ แปซิฟิค จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณานอกบ้าน"Out Of Home Media" เช่น บิลบอร์ด มินิบอร์ด สื่อโฆษณาเคลื่อนที่รถตู้ ขสมก.,รถสองแถว ป้ายชี้บอกทางต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
Benefits
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินช่วยงานพิธีต่างๆ ของพนักงานและสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็ม ดี อาร์ แปซิฟิค จำกัด
87/36-37 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
See Map