บริษัท ที.ไอ.แอล.(ประเทศไทย)จำกัด
เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 3 ปีดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออก
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.ไอ.แอล.(ประเทศไทย)จำกัด
2034/127 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310