ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีอาร์ โลจิสติกส์
เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ทำกิจการเกี่ยวกับขนส่งสินค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีอาร์ โลจิสติกส์