บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและส่งออกยางพาราได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน โดยมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อประจำที่สำนักงานภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
20/5 ถ.โกมารภัจจ์
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: www.vonbundit.com
ใช้งานแผนที่