JobThai
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและส่งออกยางพาราได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน โดยมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อประจำที่สำนักงานภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และอุดรธานี ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
20/5 ถ.โกมารภัจจ์
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: http://www.vonbundit.com