บริษัท เก้า เฮง เฮง จำกัด
นกฮัลโหล (Nok Hello) เป็นชื่อบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัท เก้า เฮง เฮง จำกัด (9 Heng Heng Co.,Ltd) ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อ ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยบริษัท Nok Hello เราเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ พร้อมด้วยมิตรภาพที่เป็นกันเองในด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น E-Mail , Fax เป็นต้น บุคลากร คือบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับ Nok Hello เราสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว แบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน และพยายามสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของเรา โดยเราได้ปลูกฝังความจริงใจ เต็มใจในการบริการลูกค้า ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด ดังนั้น Nok Hello จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดดูแล อบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการให้บริการ ทักษะการพูด การใช้น้ำเสียง ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันในทุกๆ ส่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ Nok Hello คือการให้บริการที่เป็นเลิศ และประทับใจลูกค้ามากที่สุด ภายใต้สัญลักษณ์ Nok Hello สีเหลือง ซึ่งแสดงถึงความอบอุ่น มิตรภาพ ความใส่ใจและความเต็มใจในการให้บริการของพนักงาน Nok Hello ทุกคน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เก้า เฮง เฮง จำกัด
18 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม 10500
เว็บไซต์: www.nokhello.com
ใช้งานแผนที่