NEPTUNE CONCEPT CO., LTD.
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อส่งออก
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดฟอร์ม - ค่าน้ำมันรถ - ค่าอาหาร - ค่าประสบการณ์ - เบี้ยขยัน - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม - โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
NEPTUNE CONCEPT CO., LTD.
103 หมู่ที่ 13
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ใช้งานแผนที่