บริษัทรักษาความปลอดภัย เพอร์เฟค เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริการรักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินเบิกฉุกเฉิน
  • - ค่าเสื่อมสภาพ
  • - ค่าน้ำมัน (ใช้ในปฏิบัติหน้าที่)
  • - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทรักษาความปลอดภัย เพอร์เฟค เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18/8 หมู่ 6 ต.แพรกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.perfectsecurity.co.th
ใช้งานแผนที่