โรงพยาบาลนนทเวช จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท นนทบุรีพัฒนา จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 มีเตียงรับผู้ป่วยใน 60 เตียง จากการให้บริการที่ยึดมั่นในคุณภาพให้การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการมาโดยตลอด
ในปี 2536 บริษัทได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการมากขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะขยายงานต่อไปในอนาคต โดยเปิดให้บริการ อาคาร 16 ชั้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 สามารถรับผู้ป่วยในได้ถึง 280 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน
ปัจจุบัน...โรงพยาบาลนนทเวชเปิดบริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในทุกสาขา พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลากว่า 30 ปี แห่งการให้บริการ โรงพยาบาลนนทเวช มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ปัจจุบันโรงพยาบาลนนทเวชผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
- มาตรฐาน ISO 9001:2008
- ระบบคุณภาพ GMP/HACCP
- ระบบคุณภาพ ISO 15189
- ระบบคุณภาพโรงพยาบาล HA
- ได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI
เพื่อส่งมอบบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
เนื่องจากโรงพยาบาลนนทเวชกำลังขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนนทเวช
สวัสดิการ
 • 1.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
 • 2.ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
 • 3.โบนัส
 • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5.เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • 6.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • 7.เครื่องแบบพนักงาน
 • 8.การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 9.หอพักพยาบาล
 • 10.สวัสดิการของเยี่ยมไข้พนักงาน
 • 11.สวัสดิการวันหยุดนอกเหนือจากกฏหมายกำหนด
 • 12.กิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • 13.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
 • 14.ค่าครองชีพ
 • 15.สนับสนุนค่าลงทะเบียนและส่งพัฒนาฝึกอบรม
 • ***รพ.อยู่ติดกับ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน***
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
30/8 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.nonthavej.co.th
ใช้งานแผนที่