บริษัท นูแมพ จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานด้านการแผนที่ และการสำรวจ งานด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้สารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่งเปิดดำเนินกิจการมากว่า 25 ปี
สวัสดิการ
- ท่องเที่ยวประจำปี - สวัสดิการพนักงาน เช่น มารดา บิดา เสียชีวิต, งานบวช งานแต่ง เป็นต้น - รถรับส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นูแมพ จำกัด
เลขที่ 195/47 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: http://www.numap.co.th
ใช้งานแผนที่